Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/11/2018

» Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/11/2018
Logo Trực Tiếp Xổ Số Mega 645 – XS Mega 645 – XSMEGA
DMCA.com Protection Status


Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/11/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/11/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 366

Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây

Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
30/11/2018 11  18  23  25  28  35 19.833.902.000 VNĐ
28/11/2018 08  13  20  21  25  28 18.659.638.000 VNĐ
25/11/2018 03  05  11  18  24  29 17.059.686.000 VNĐ
23/11/2018 08  10  12  21  25  40 16.179.431.500 VNĐ
21/11/2018 07  09  16  19  24  33 14.759.709.000 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

25 7 lần
18 6 lần
06 12 24 28 4 lần
11 21 30 3 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 0 lần 16 1 lần 31 1 lần
02 0 lần 17 1 lần 32 2 lần
03 1 lần 18 6 lần 33 1 lần
04 2 lần 19 1 lần 34 2 lần
05 1 lần 20 2 lần 35 2 lần
06 4 lần 21 3 lần 36 0 lần
07 2 lần 22 1 lần 37 2 lần
08 2 lần 23 2 lần 38 0 lần
09 1 lần 24 4 lần 39 0 lần
10 1 lần 25 7 lần 40 2 lần
11 3 lần 26 2 lần 41 1 lần
12 4 lần 27 2 lần 42 0 lần
13 2 lần 28 4 lần 43 0 lần
14 1 lần 29 1 lần 44 1 lần
15 0 lần 30 3 lần 45 0 lần

Comments

comments


Đăng 5 tháng trước bởi admin
Cùng chuyên mục

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 17/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 17/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 412 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 15/03/2019 05  10  15  19  38 ...

50 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 413 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 20/03/2019 02  07  17  24  29 ...

53 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 15/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 15/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 411 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 15/03/2019 05  10  15  19  38 ...

53 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 410 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 13/03/2019 05  16  24  26  34 ...

52 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 10/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 10/03/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 409 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 10/03/2019 05  24  31  32 ...

60 0