Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/01/2019

» Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/01/2019
Logo Trực Tiếp Xổ Số Mega 645 – XS Mega 645 – XSMEGA
DMCA.com Protection Status


Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 392

Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây

Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
30/01/2019 01  04  06  13  37  41 70.202.846.500 VNĐ
27/01/2019 09  11  12  22  27  29 64.238.800.500 VNĐ
25/01/2019 11  13  14  22  30  38 59.381.811.000 VNĐ
23/01/2019 02  09  13  29  33  40 54.675.909.000 VNĐ
20/01/2019 08  16  21  31  35  38 49.631.995.000 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

22 5 lần
01 14 33 40 4 lần
08 09 13 19 21 35 38 3 lần
04 11 12 16 23 27 29 30 31 41 44 2 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 4 lần 16 2 lần 31 2 lần
02 1 lần 17 1 lần 32 1 lần
03 0 lần 18 0 lần 33 4 lần
04 2 lần 19 3 lần 34 1 lần
05 0 lần 20 1 lần 35 3 lần
06 1 lần 21 3 lần 36 1 lần
07 0 lần 22 5 lần 37 1 lần
08 3 lần 23 2 lần 38 3 lần
09 3 lần 24 1 lần 39 0 lần
10 0 lần 25 1 lần 40 4 lần
11 2 lần 26 1 lần 41 2 lần
12 2 lần 27 2 lần 42 0 lần
13 3 lần 28 1 lần 43 0 lần
14 4 lần 29 2 lần 44 2 lần
15 1 lần 30 2 lần 45 1 lần

Comments

comments


Đăng 2 tháng trước bởi admin
Cùng chuyên mục

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 17/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 17/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 412 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 15/03/2019 05  10  15  19  38 ...

21 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 413 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 20/03/2019 02  07  17  24  29 ...

33 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 15/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 15/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 411 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 15/03/2019 05  10  15  19  38 ...

35 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 410 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 13/03/2019 05  16  24  26  34 ...

31 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 10/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 10/03/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 409 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 10/03/2019 05  24  31  32 ...

41 0