Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 23/9/2018

» Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 23/9/2018
Logo Trực Tiếp Xổ Số Mega 645 – XS Mega 645 – XSMEGA
DMCA.com Protection Status


Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 23/9/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 23/9/2018 – Kỳ QSMT thứ 340

Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây

Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
23/09/2018 18  27  32  35  41  44 38.869.967.500 VNĐ
21/09/2018 01  03  11  14  23  29 36.885.341.000 VNĐ
19/09/2018 10  20  22  24  27  42 34.913.441.500 VNĐ
16/09/2018 03  13  17  18  23  34 33.027.155.000 VNĐ
14/09/2018 12  16  17  18  26  34 31.118.111.500 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

11 5 lần
12 18 22 4 lần
03 10 13 16 17 27 34 36 3 lần
01 08 14 23 24 26 28 29 30 40 42 44 45 2 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 2 lần 16 3 lần 31 1 lần
02 0 lần 17 3 lần 32 1 lần
03 3 lần 18 4 lần 33 0 lần
04 0 lần 19 1 lần 34 3 lần
05 1 lần 20 1 lần 35 1 lần
06 1 lần 21 1 lần 36 3 lần
07 0 lần 22 4 lần 37 1 lần
08 2 lần 23 2 lần 38 1 lần
09 0 lần 24 2 lần 39 0 lần
10 3 lần 25 0 lần 40 2 lần
11 5 lần 26 2 lần 41 1 lần
12 4 lần 27 3 lần 42 2 lần
13 3 lần 28 2 lần 43 0 lần
14 2 lần 29 2 lần 44 2 lần
15 0 lần 30 2 lần 45 2 lần

Comments

comments


Đăng 4 tháng trước bởi admin
Cùng chuyên mục

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 15/02/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 15/02/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 399 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 15/02/2019 03  22  26  27 ...

15 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/02/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/02/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 398 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 13/02/2019 05  11  18  33 ...

20 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 12/02/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 10/02/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 397 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 10/02/2019 01  11  17  2 ...

24 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 03/02/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 03/02/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 394 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 03/02/2019 01  02  05  09 ...

19 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/02/2019/

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/02/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 393 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 01/02/2019 03  04  06  38 ...

28 0