Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 23/11/2018

» Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 23/11/2018
Logo Trực Tiếp Xổ Số Mega 645 – XS Mega 645 – XSMEGA
DMCA.com Protection Status


Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 23/11/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 23/11/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 363

Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây

Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
23/11/2018 08  10  12  21  25 40 16.179.431.500 VNĐ
21/11/2018 07  09  16  19  24  33 14.759.709.000 VNĐ
18/11/2018 06  27  28  30  37  44 13.453.897.000 VNĐ
16/11/2018 04  12  18  21  25  41 52.258.801.500 VNĐ
14/11/2018 12  14  24  26  30  40 48.159.309.000 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

18 6 lần
25 5 lần
06 12 30 4 lần
24 26 31 33 3 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 0 lần 16 1 lần 31 3 lần
02 1 lần 17 2 lần 32 2 lần
03 0 lần 18 6 lần 33 3 lần
04 2 lần 19 2 lần 34 2 lần
05 0 lần 20 2 lần 35 2 lần
06 4 lần 21 2 lần 36 1 lần
07 2 lần 22 2 lần 37 2 lần
08 1 lần 23 1 lần 38 0 lần
09 2 lần 24 3 lần 39 0 lần
10 1 lần 25 5 lần 40 2 lần
11 1 lần 26 3 lần 41 2 lần
12 4 lần 27 2 lần 42 0 lần
13 1 lần 28 2 lần 43 0 lần
14 1 lần 29 0 lần 44 1 lần
15 0 lần 30 4 lần 45 1 lần

Comments

comments


Đăng 2 tuần trước bởi admin
Cùng chuyên mục

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 09/12/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 09/12/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 370 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 09/12/2018 06  08  26  34 ...

4 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 07/12/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 07/12/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 369 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 07/12/2018 01  06  07  22 ...

7 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 05/12/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 05/12/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 368 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 05/12/2018 07  28  29  39 ...

16 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/12/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/12/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 367 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 02/12/2018 02  04  12  23 ...

28 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/11/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/11/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 366 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 30/11/2018 11  18  23  25 ...

28 0