Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 11/01/2019

» Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 11/01/2019
Logo Trực Tiếp Xổ Số Mega 645 – XS Mega 645 – XSMEGA
DMCA.com Protection Status


Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 11/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 11/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 384

Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây

Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
11/01/2019 19  21  22  23  25  44 35.699.076.500 VNĐ
09/01/2019 17  27  28  30  33  41 33.794.171.000 VNĐ
06/01/2019 09  22  33  34  35  44 31.809.761.500 VNĐ
04/01/2019 01  08  14  16  19  22 29.906.609.000 VNĐ
02/01/2019 04  14  32  35  36  40 28.121.934.500 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

44 6 lần
22 35 5 lần
01 16 34 4 lần
10 14 19 3 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 4 lần 16 4 lần 31 2 lần
02 1 lần 17 1 lần 32 2 lần
03 2 lần 18 0 lần 33 2 lần
04 1 lần 19 3 lần 34 4 lần
05 0 lần 20 1 lần 35 5 lần
06 0 lần 21 2 lần 36 1 lần
07 2 lần 22 5 lần 37 1 lần
08 1 lần 23 1 lần 38 0 lần
09 1 lần 24 1 lần 39 0 lần
10 3 lần 25 2 lần 40 2 lần
11 2 lần 26 2 lần 41 2 lần
12 0 lần 27 2 lần 42 2 lần
13 0 lần 28 2 lần 43 0 lần
14 3 lần 29 1 lần 44 6 lần
15 0 lần 30 2 lần 45 0 lần

 

 

 

 

 

 

Comments

comments


Đăng 1 tuần trước bởi admin
Cùng chuyên mục

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 388 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 20/01/2019 08  16  21  31 ...

7 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 18/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 18/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 387 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 18/01/2019 12  15  19  38 ...

17 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 16/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 16/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 386 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 16/01/2019 01  08  14  24 ...

21 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 385 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 13/01/2019 01  20  21  23 ...

27 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 09/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 09/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 383 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 09/01/2019 17  27  28  30 ...

23 0