Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 10/03/2019

» Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 10/03/2019
Logo Trực Tiếp Xổ Số Mega 645 – XS Mega 645 – XSMEGA
DMCA.com Protection Status


Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 10/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 10/03/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 409

Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây

Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
10/03/2019 05  24  31  32  42  45 24.935.729.000 VNĐ
08/03/2019 04  14  20  27  32  43 23.311.659.500 VNĐ
06/03/2019 02  07  14  24  40  41 21.651.509.000 VNĐ
03/03/2019 01  13  17  20  30  45 20.020.723.000 VNĐ
01/03/2019 15  23  29  31  38  43 18.395.685.000 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

01 25 45 4 lần
05 07 11 14 15 24 29 31 32 3 lần
10 12 13 17 18 20 23 27 30 35 37 41 42 43 44 2 lần
02 03 04 16 22 26 33 38 40 1 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 4 lần 16 1 lần 31 3 lần
02 1 lần 17 2 lần 32 3 lần
03 1 lần 18 2 lần 33 1 lần
04 1 lần 19 0 lần 34 0 lần
05 3 lần 20 2 lần 35 2 lần
06 0 lần 21 0 lần 36 0 lần
07 3 lần 22 1 lần 37 2 lần
08 0 lần 23 2 lần 38 1 lần
09 0 lần 24 3 lần 39 0 lần
10 2 lần 25 4 lần 40 1 lần
11 3 lần 26 1 lần 41 2 lần
12 2 lần 27 2 lần 42 2 lần
13 2 lần 28 0 lần 43 2 lần
14 3 lần 29 3 lần 44 2 lần
15 3 lần 30 2 lần 45 4 lần

 

Comments

comments


Đăng 4 tháng trước bởi admin
Cùng chuyên mục

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 17/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 17/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 412 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 15/03/2019 05  10  15  19  38 ...

93 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 413 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 20/03/2019 02  07  17  24  29 ...

81 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 15/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 15/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 411 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 15/03/2019 05  10  15  19  38 ...

85 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/03/2019 –  Kỳ QSMT thứ 410 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 13/03/2019 05  16  24  26  34 ...

87 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 06/03/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 06/03/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 408 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 06/03/2019 02  07  14  24 ...

101 0