Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 05/12/2018

» Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 05/12/2018
Logo Trực Tiếp Xổ Số Mega 645 – XS Mega 645 – XSMEGA
DMCA.com Protection Status


Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 05/12/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 05/12/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 368

Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây

Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
05/12/2018 07  28  29  39  42  45 22.811.729.000 VNĐ
02/12/2018 02  04  12  23  37  45 21.297.938.500 VNĐ
30/11/2018 11  18  23  25  28  35 19.833.902.000 VNĐ
28/11/2018 08  13  20  21  25  28 18.659.638.000 VNĐ
25/11/2018 03  05  11  18  24  29 17.059.686.000 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

18 25 28 5 lần
12 4 lần
06 21 23 24 37 3 lần
04 07 08 11 20 26 27 29 30 32 34 35 40 45 2 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 0 lần 16 1 lần 31 1 lần
02 1 lần 17 0 lần 32 2 lần
03 1 lần 18 5 lần 33 1 lần
04 2 lần 19 1 lần 34 2 lần
05 1 lần 20 2 lần 35 2 lần
06 3 lần 21 3 lần 36 0 lần
07 2 lần 22 1 lần 37 3 lần
08 2 lần 23 3 lần 38 0 lần
09 1 lần 24 3 lần 39 1 lần
10 1 lần 25 5 lần 40 2 lần
11 2 lần 26 2 lần 41 1 lần
12 4 lần 27 2 lần 42 1 lần
13 1 lần 28 5 lần 43 0 lần
14 1 lần 29 2 lần 44 1 lần
15 0 lần 30 2 lần 45 2 lần

Comments

comments


Đăng 4 ngày trước bởi admin
Cùng chuyên mục

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 07/12/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 07/12/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 369 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 07/12/2018 01  06  07  22 ...

7 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/12/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/12/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 367 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 02/12/2018 02  04  12  23 ...

28 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/11/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 30/11/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 366 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 30/11/2018 11  18  23  25 ...

28 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 28/11/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 28/11/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 365 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 28/11/2018 08  13  20  21 ...

21 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 25/11/2018

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 25/11/2018 – W88 Kỳ QSMT thứ 364 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 25/11/2018 03  05  11  18 ...

21 0