Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/01/2019

» Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/01/2019
Logo Trực Tiếp Xổ Số Mega 645 – XS Mega 645 – XSMEGA
DMCA.com Protection Status


Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 02/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 380

Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây

Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
02/01/2019 04  14  32  35  36  40 28.121.934.500 VNĐ
30/12/2018 10  19  31  35  42  44 26.321.218.500 VNĐ
28/12/2018 03  22  24  25  31  37 24.652.572.000 VNĐ
26/12/2018 21  28  34  35  41  44 23.123.394.000 VNĐ
23/12/2018 01  03  10  11  16  44 21.428.428.500 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

01 5 lần
07 34 35 44 4 lần
03 10 11 16 22 26 31 40 42 3 lần
06 14 27 28 29 30 32 39 41 2 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 5 lần 16 3 lần 31 3 lần
02 1 lần 17 0 lần 32 2 lần
03 3 lần 18 0 lần 33 0 lần
04 1 lần 19 1 lần 34 4 lần
05 0 lần 20 1 lần 35 4 lần
06 2 lần 21 1 lần 36 1 lần
07 4 lần 22 3 lần 37 1 lần
08 1 lần 23 0 lần 38 0 lần
09 0 lần 24 1 lần 39 2 lần
10 3 lần 25 1 lần 40 3 lần
11 3 lần 26 3 lần 41 2 lần
12 0 lần 27 2 lần 42 3 lần
13 0 lần 28 2 lần 43 0 lần
14 2 lần 29 2 lần 44 4 lần
15 1 lần 30 2 lần 45 1 lần

 

Comments

comments


Đăng 2 tuần trước bởi admin
Cùng chuyên mục

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 20/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 388 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 20/01/2019 08  16  21  31 ...

6 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 18/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 18/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 387 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 18/01/2019 12  15  19  38 ...

17 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 16/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 16/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 386 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 16/01/2019 01  08  14  24 ...

21 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 13/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 385 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 13/01/2019 01  20  21  23 ...

27 0

Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 11/01/2019

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 11/01/2019 – W88 Kỳ QSMT thứ 384 Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 645 mới nhất tại đây Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot 11/01/2019 19  21  22  23 ...

26 0