Thánh lễ an táng Linh mục Phêrô Hoàng Kym, nguyên Tổng Đại Diện Giáo phận Qui NhơnTrực tiếp thánh lễ An táng Linh Mục Phêrô Hoàng Kym, nguyên Tổng Đại diện Giáo phận Qui nhơn.

Sinh ngày : 15 tháng 09 năm 1934
Tại : Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định (giáo họ Gò Dài, giáo xứ Gò Thị)
1947 – 1957 : Học Tiểu Chủng viện: Làng Sông, Nha Trang và Bùi Chu (Sài Gòn)
1957 – 1959 : Thực tập mục vụ tại giáo xứ Ái Nghĩa (Quảng Nam) và Mằng Lăng
1959 – 1965 : Học Đại Chủng Viện Xuân Bích: Sài Gòn, Huế, Vĩnh Long
29.04.1965 : Thụ phong linh mục
1965 – 1975 : Giáo sư Chủng viện Qui Nhơn
1975 – 1997 : Cha sở giáo xứ Tân Dinh và giáo xứ Công Chánh
1997 – 2016 : Cha sở giáo xứ Qui Đức
2005 – 2016 : Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn
2016 – 2020 : Hưu dưỡng tại Chủng viện Làng Sông

Nguồn: https://tructiepxosomega.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tructiepxosomega.com/lam-dep/

All Comments

  • anh em c.c, s tiểu chủng viện Giuse qui Nhơn cầu nguyện cho cha phêro

    hUnG sHiN nGuYeN June 18, 2020 2:46 pm Reply
  • Xin chúa thương xót cho linh hồn cha phêrô

    Lien Le June 18, 2020 2:46 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *