Tâm lý học đại cương – Phần 1 – Chương 113. Tâm lý học đại cương
Tác giả: NGUYỄN QUANG UẨN (Chủ biên)
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – 2011
Người đọc: Trúc Quân
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÍ HỌC
Chương 1: Tâm lí học là một khoa học
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học
1.2. Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lí
1.3. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lí
Chương 2: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người
2.1. Cơ sở tự nhiên của tâm lí người
2.2. Cơ sở xã hội của tâm lí con người
Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức
3.1. Sự hình thành và phát triển tâm lí
3.2. Sự hình thành và phát triển ý thức
Phần II. NHẬN THỨC VÀ SỰ HỌC
Chương 1: Cảm giác và tri giác
1.1. Cảm giác
1.2. Tri giác
Chương 2: Tư duy và tưởng tượng
2.1. Tư duy
2.2. Tưởng tượng
Chương 3: Trí nhớ và nhận thức
3.1. Khái niệm chung về trí nhớ
3.2. Các loại trí nhớ
3.3. Những quá trình trí nhớ
3.4. Sự khác biệt cá nhân về trí nhớ
Chương 4: Ngôn ngữ và nhận thức
4.1. Khái niệm chung về ngôn ngữ và hoạt động, lời nói
4.2. Các loại lời nói (hoạt động lời nói)
4.3. Các cơ chế lời nói
4.4. Vai trò của ngôn ngữ đối với nhận thức
Chương 5: Sự học và nhận thức
5.1. Khái niệm chung về sự học
5.2. Sự học ở động vật và ở người
5.3. Các loại và mức độ học tập ở người
5.4. Vai trò của sự học đối với nhận thức và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách con người
Phần III. NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH
1. Khái niệm chung về nhân cách
2. Cấu trúc tâm lí của nhân cách
3. Các kiểu nhân cách
4. Các phẩm chất tâm lí của nhân cách
5. Những thuộc tính tâm lí của nhân cách
6. Sự hình thành và phát triển nhân cách
Phần IV. SỰ SAI LỆCH HÀNH VI CÁ NHÂN VÀ HÀNH VI XÃ HỘI
1. Sự sai lệch hành vi cá nhân về mặt tâm lí và cách khắc phục hành vi sai lệch này
2. Sự sai lệch hành vi xã hội và sự giáo dục sửa chữa các hành vi lệch chuẩn mực đạo đức xã hội

—————————–
Kho sách nói dành cho người mù:

Nguồn: https://tructiepxosomega.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tructiepxosomega.com/lam-dep/

All Comments

 • 24:00 bản chất chức năng phân loại các hiện tượng tâm lý 32:10 Chức năng tâm lý 33:30 Phân loại hiện tượng tâm lý

  Yến Nhy June 15, 2020 7:21 am Reply
 • Giới thiệu nhiều quá

  Loan Le June 15, 2020 7:21 am Reply
 • thi thoang nghe lai

  Huyền Thu June 15, 2020 7:21 am Reply
 • đọc nguyên sách , thế cũng giảng ạ

  thắng nguyễn June 15, 2020 7:21 am Reply
 • Hay

  Focus Tran Hoang Huy June 15, 2020 7:21 am Reply
 • mong các bạn ra nhiều tr sách hay về Tâm lý

  vuicuoihehe. com June 15, 2020 7:21 am Reply
 • trong chương 1 tâm lý học đại cương sao không nói rõ ra ad nghe hk được rõ lắm

  Malevo Lence June 15, 2020 7:21 am Reply
 • tâm lý của mỗi người

  Modakna A June 15, 2020 7:21 am Reply
 • có ebook bản text ko bạn ad?

  Minh Thông Nguyễn June 15, 2020 7:21 am Reply
 • đọc như vẹt, nghe buồn ngủ quá

  Lê Evy June 15, 2020 7:21 am Reply
 • Học kế toán tổng hợp tới lúc thành thạo, giảm 60% , chi tiết : http://vaft.edu.vn/ke-toan-tong-hop/

  Anh Nguyen June 15, 2020 7:21 am Reply
 • Khai giảng Kế toán Trưởng Bộ tài chính , chi tiết : http://vaft.edu.vn/ke-toan-truong/

  Nguyen Thi Chi June 15, 2020 7:21 am Reply
 • Kế toán trưởng Bộ Tài Chính , chi tiết : http://vaft.edu.vn/ke-toan-truong/

  Nguyen Thi Chi June 15, 2020 7:21 am Reply
 • Lớp kế toán trưởng Bộ Tài Chính , chi tiết : http://vaft.edu.vn/ke-toan-truong/

  Anh Nguyen June 15, 2020 7:21 am Reply
 • Tam ly Đại cương

  vangiup le June 15, 2020 7:21 am Reply
 • bạn chju khó một số tham khảo ở sach

  HỒ PHÚC ĐỨC June 15, 2020 7:21 am Reply
 • ai có ví dụ về tam lý học hành vi cho tôi biết với

  Nguyen Huu Quang June 15, 2020 7:21 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *