Supermarket Game 2/ Siêu Thị Mua Sắm/Jeu de supermarché Ep1 – 2019.Supermarket Game 2 the App Store for iOS devices ( by Pilcom )
* *Subscribe For Channel:
– Supermarket Game 2, siêu thị hoàn toàn mới, tại đây bạn có thể làm rất nhiều công việc thú vị như giúp khách hàng mua sắm, sử dụng máy đếm tiền, và quản lý các gian hàng khác nhau. Hãy đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm trong siêu thị, học tập những kỹ năng hữu ích khi chơi các mini game nổi tiếng và hỗ trợ khách hàng nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm của họ.
Supermarket Game 2/Siêu Thị Mua Sắm Download Link:-App Store for iOS :
Thanks for watching. If you like my videos please
Comments, like a favorite, follow
and share for me, I would like to thank.

Merci d’avoir regardé. Si vous aimez mes vidéos s’il vous plaît
Commenter, en tant que favori, suivi
et partager pour moi, je voudrais.
#Supermaket #SiêuThịMuaSắm #SócNhỏGaming.

Nguồn: https://tructiepxosomega.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tructiepxosomega.com/game/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *