BÀI CHIA SẺ CHA ISIDORO BÙI VĂN TĂNG trong lễ nhận Cha Sở mới của Cha Micae Tén 1062020BÀI CHIA SẺ THẬT CẢM ĐỘNG VÀ SÂU SĂC LÀM RƠI NƯỚC MẮT nhiều người CỦA CHA NGHĨA PHỤ (ISIDORO BÙI VĂN TĂNG) trong lễ nhận chức Cha Sở đầu đời Linh Mục của Cha NGHĨA TỬ (MICAE TRƯƠNG VĂN TÉN) ngày 10 6 2020 tại Giáo Xứ Bình Tây, Giáo hạt Châu Đốc, Giáo Phận Long Xuyên.
#BÀI_CHIA_SẺ_THẬT_CẢM_ĐỘNG_VÀ_SÂU_SĂC_LÀM_RƠI_NƯỚC_MẮT_rất_nhiều_người.
#_CHA_NGHĨA_PHỤ_ISIDORO_BÙI_VĂN_TĂNG_Gíaó_Xứ_Thiên_Ân_Đông_Thọ_A_Thạnh_Trị_Tân_Hiệp_Kiên_Giang.
#Cha_NGHĨA_TỬ_MICAE_TRƯƠNG_VĂN_TÉN_Giáo_Xứ_Bình_Tây_Giáo_hạt_Châu_Đốc_Giáo_Phận_Long_Xuyên.

Nguồn: https://tructiepxosomega.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tructiepxosomega.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *