#បទរាយការណ៍ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា សហគ្រាសតូចនិងមធ្យម #EP11#បទរាយការណ៍ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា សហគ្រាសតូចនិងមធ្យម #EP11
តើអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមទទួលផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះពីកូវីត?
តើកូវីតមានផលប៉ះពាល់លើអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែរឬទេ?

大家好 ! Welcome back to my official Channel. I hope you enjoy this video and I will come back with better contents. Thank you
សូមអរគុណដែលបានទស្សនា Video របស់ខ្ងុំ តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូបន្ថែមចុចប៊ូតុង Subscribe ហើយបើចូលចិត្ត សូមចុចប៊ូតុង Like & Comment ។ ▶Thank you for watching our video if you love our video please subscribe like comment and share 🙂
ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ
#tto #thearythor

Nguồn: https://tructiepxosomega.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tructiepxosomega.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *